ders başarısızlığı

Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği Şiddet Dereceleri

Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği Şiddet Dereceleri

Hiperaktivite ve dikkat eksikliği şiddet dereceleri olan bir problemlerdir. Hafif şiddetli, orta şiddetli ve çok siddetli olmak üzere 3 düzeyi vardır.

Psikiyatri ve Uzm Psikolog tarafından şiddet derecelendirilebilir. Bir uzman bu derecelendirmeyi öncelikle çocuğun hayatındaki etkisi üzerinde durarak yapar. Çocuğun yaşamında işlevsellik, belitilerin görülme sıklığına bakarak belirlenir.

Bu varyasyonlar şu şekilde sıralanabilir.

Şiddetli hiperkatif orta dikkat eksikliği

Hafif hiperaktif şiddetli dikkat eksikliği

Hafif Dikkat eksikliği Hafif hiperaktivite

Orta Hiperkatif Orta dikkat eksikliği

Çocuklar uzman tarafından tedaviye alındığında, hiperaktivite ve dikkat eksikliği problemi ilaç kullanarak ve dikkat çalışmaları ile şiddeti düşürülebilir. Eğer bir çocuk tedavi gördüğü halde belirgin düşüş görülmüyorsa çocukda öğrenme güçlüğü yada zeka geriliği olabilir. Bu problemlerinde üzerine gidilmesi gerekmektedir.

Çocuğun iyileşme, normalleşme aşamasında öncelikle hareketlerinde azalma gözlemlenir. Dikkattinin artması çocuğun durağanlaşması ile başlar. Anne babalar ve öğretmenler çocukların bu durumu karşısında dikkatlerini hemen toparlamış ve hareketlerenin azalmasını olumlu karşılarken iyileşmiş olduğu düşünülebilir. Uzman ise bu durumun devamlılığını sağlamak için tedaviye devam etmek durumundadır ve aileye bu bilgi verilmelidir. Hiperkativite ve dikkat eksikliği tedavisi zamana yayılması gerekir.

Tedavi sırasında yaşanabilecek en önemli problem hareketi kısıtlamak ve başarısının artması için çocuğun dikkatini arttırmak olunca çocuğun çocukluğunu yaşaması engellenmemelidir.

Ailelerin en çok şikayet ettikleri konu alışıla gelmiş hareketli, neşeli çocuklarının bir anda durgunlaşmasıdır. Durgun hallerine alışamayan aileler tedaviyi yarıda kesebilirler. Aile tedaviyi yarıda kestiğinde çocuğun hayat kalitesi ve başarısına engel olunmuş olacaktır.