Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği Görülme Sıklığı

Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği Görülme Sıklığı

Çocuklar arasında en çok görülün problem hiperaktivite ve dikkat eksikliğidir. Çocukların %5 den fazlasında görülür. Her sınıfda birden çok çocukda hiperaktivite görülebilir. Düzensiz, dikkati dağınık, aşırı harektli, yaramaz çocukların hiperaktif olma olasılıkları çok fazladır. Öğretmenlerin aileleri bu konuda yönlendirmeleri çok önemlidir.

Anne babaların çocuklarının başarısızlıkları psikolojik problemler nedeni ile olduğunu anlaması çok güçtür. Çoğunlukla aileler çocuktur biraz büyüsün geçer, babası gibi yada erkek çocuk hareketli okur, yaramaz olur gibi telkinler ile geçiştirseler de bu çocuklar aslında psiklojik bozukluk nedeni ile başarısızdırlar. Eğitim almakda güçlük çeken bu çocuklar sınıf düzenini bozduğu için hem etiketlenir hemde sosyalleşme problemleri nedeni ile sıkıntılı bir çocukluk geçirirler.

Ülkemizde genç nüfüsun fazla olduğu göz önüne alınarak çocuklarda %10 oranında dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite bozukluğu olduğu söylenebilir. Toplumumuzun geleceği çocuklardır. Çocukların doğru eğitim alması ve geleceğe umutla bakması için hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı bozukluğu olan çocuklar dikkatle tanınmalı, desteklenmeli ve tedavileri yapılmalıdır.

Bilinçsiz öğretmenler ve aileler çocuklarının, öğrencilerinin durumlarını gözlemleyerek sorunları görmek konusunda yetersizdir. Bu çocuk için zaman kaybıdır. Hiperaktivite ve dikkat eksikliği, çocukların doğru davranışları ve eğitimlerini almalarına engeldir. Zamanında öğrenilmemiş davranışlar çocukların kişiliklerinin gelişiminde büyük problemleri beraberinde getirir. İlköğretim eksikliği çocukların okuma, yazma, problem çözme gibi temelleri öğrenemez. Bu durum çocukların tüm eğitim hayatlarını etkiler.