hiperaktif

Her Hareketli Çocuk Hiperaktif midir?

Çocukların enerjisinin fazla olması, çok hareketli olmaları onların hiperaktif olduğunu göstermez. Halk arasında hiperkatif çocuk zekidir inanışının olması çocuklara hiperaktif yakıştırması yapılmasını olağan hale getirmiştir. Her hareketli çocuk hiperaktif değildir. Hiperaktivite çok farklı bir durumdur. Çocukların hareketli olması olağan bir durumdur. Uzman gözlemi olmadan test uygulamadan yakıştırma yapmak doğru değildir.

Her Hareketli Çocuk Hiperaktif midir sorusuna uzmanlar hayır cevabını vermektedirler. dikkat eksikliği yoğun olan çocuklar da vardır.

Bir çocuğun dersten sıkılması, okul başarısının düşük olması onun hiperaktif olduğu anlamına gelmez. Bir çok anne baba çocuklarının başarısızlıklarını hiperaktivite sanıp bunu dillerine dolamalı doğru değildir. Ders başarısızlığının hiperaktivite den başka sebepleri olduğu görülmelidir. Öğrenme güçlüğü yada disleksi bunların başında gelir ve karıştırılmamalıdır.

Hiperaktivite tanısı Psikiyatri ve psikolog tarafından uygulanan testler, aile görüşmeleri ve gözlemler ile konulan önemli bir psikolojik durumdur. Bir çocuk da hem hiperaktivite hem öğrenme güçlüğü hemde zeka geriliği olabilir.

Öğrenme güçlüğü olan çocuklarda en başta okuma güçlüğü görülür. Çocuk okumaktan sıkılma, okumayı ilerletememe, okuduğunu anlamakta güçlük ve harf karıştırma gibi şikayetler alır. Yazma geriliği disgrafi, matematik geriliği discalculi gibi bir çok gerilik gözlemlenebilir.

Zeka geriliği ise çocuğun bir çok alanda zekasını kullanamaması anlamına gelir. Zeka geriliği IQ testleri ile tesbit edilebilir. Bu durumda çocuklar özel eğitim almalıdırlar.

Hiperaktivite tanısı konulan bir çocuk  sınıfta oturamaması anlamına gelmediği dikkat edilmesi gereken bir diğer konudur. Çocuk oturuyormuş gibi yapıp hayal alemlerine dalmış, dersle hiç ilgisi olmadan duruyor olabilir. Yada kısa bir süre kuralla uyup daha sonra bunun devamını getiremeyebilir.

Yeteri kadar terbiye almamış bir çocuğun kontrolsüz davranışlarının olması şiddete meyilli olması, yalan söylemesi devamlı olarak kuralları çiğnemesi hiperaktivite sebebi ile olmayabilir. Yetersiz davranış eğitimi olarak adlandırılan bu durum uzman tarafından ayırt edilebilir.