• 19

    Hiperaktivite

  • 18

    Hiperaktivite

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Testi

Hiperaktivite dışarıdan gözle görülür farklılıklar yaratan bir rahatsızlık değildir. Hiperaktivite için tıbbı testler yapılmaz. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Testi psikolojik bir testtir. Hiperaktivite psikolojik ve nörolojik bir problemdir. Hiperaktivite ön tanısı aile yada öğretmeni tarafından gözlem ile konulur. Hiperkatif çocuk genellikle çok hareketli ve dikkati dağınıktır. Ön tanısı olan çocuklar Psikiyatri yada psikolog tarafından gözlemlenir ve gerekli psiolojik tanı testleri yani Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Testi uygulanır. Uygulanan test hiperaktivite ve dikkat eksikliği tanı testidir.

Hiperaktivite tanısı, görüntüleme tekniği yada laboratuvar teknikleri kullanılarak konulamaz. Tanı uzman tarafından gözlem ve psikolojik  testler ile konulur. Aile çocuğun 7 yaşından önce belirtilerini gözlemiş olmalıdır. Uzman çocuğa detaylı bir test uygular ve farklı rahatsızlıkların ayrıştırılmasını sağlar. Unutulmamalıdır ki hiperaktivite dikkat eksikliği belirtileri kişisel farklılıklar gösterebilir. Uzman çocuğun genel tanısını koyduktan sonra daha fazla beklenmeden tedaviye başlanmalıdır. Çocuğa uygulanacak bazı testler mevcuttur bu tesler genellikle zeka testleridir. En önemli zeka seviye testi Wisc-r Testi dir. mutlaka yapılmalıdır. Alt testler çocuğun yetersiz olduğu konuları gösterir.

Wisc-r testi alt testleri çocuklarda hiperaktivite ile birlikte öğrenme güçlüğü olup olmadığını, dikkat eksikliği probleminin önde olup olmadığını yada aşırı hareketliliğin önde olup olmadığını kesin olarak verir.

Wisc-r testi yaptırmak için
http://www.wisc-rtesti.com sitesinden faydalanabilirsiniz. İstanbul
için en iyi merkezlerden biridir.