• 19

    Hiperaktivite

  • 18

    Hiperaktivite

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Tipleri

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite durumu 3 tipi mevcuttur. Dikkat eksikliğinin ön planda olduğu durum, hiperkativite aşırı hareketliliğin ön planda olduğu durum, üçüncü olarak ise her iki durumun baskın olduğu durumdur.

Dikkat eksikliğinin ön planda, baskın olduğu durumda çocuğun hareketlerin de bir aşırılık gözlemlenmeye bilir. Fakat çocuğun dikkat problemi çok belirgindir. Çocuk uzun süreli dikkatini toparlayamaz. Dikkatini devam ettiremez, çok sık dikkat dağınıklığı söz konusudur.

Aşırı hareketliliğin, hiperaktivitenin ön planda baskın olduğu durum. Çocuk da dikkat konusunda herhangi bir şikayet gözlenmezken aşırı hareketli, yerinde duramayan, enerjik bir durum mevcuttur.

Her iki durumun baskın olduğu durum, bu durumda çocuk hem dikkat eksikliği DB, hem aşırı hareketlilik AH tedavisi görmelidir.

Bir çocuğun dikkat eksikliği hiperaktivite durumunun hangi tipinin ne kadar şiddetli olduğunu anlamak uzman psikiyatri ve psikologlar tarafından gözlemlenmeli tanısı konmalıdır. Çocuğun muayenesi sonucu yapılan testler ile şiddeti ve tipi belli olan dikkat eksikliği hiperkativitenin anne ve baba tarafından kabullenilmesi, çocuğun yaşam kalitesinin arttırılması, eğitim hayatında başarılı bir birey olabilmesi için seanslara devam etmesi gerekirse ilaç tedavisi görmesi gerekmektedir. Dikkat eksikliği hiperaktivite tipleridir.

Dikkat eksikliğinin ön planda olduğu durum :

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Tipleri arasında eğitimi vw başarıyı en çok etkileyen durumdur. Çocuk dikkatini toparlamak konusunda yaşadığı sıkıntıyı tembel bir öğrenci olarak görülmesini birleştirir ve öğrenim hayatından kopma noktasına kadar gelebilir.