hiperaktivite hiperaktif hiperaktivite tedavisi

Hiperaktivite

      Hiperaktivite doutan gelen, çocukta a覺r覺 ve engellenemeyen hareketlilik halidir.

Hiperaktivite de önemli olan bireyin hareketliliinin yap覺s覺d覺r. Bu yap覺 tepkiselde organikte olabilir. Organik olmas覺 durumunda çocuun hareketliliini kontrol alt覺na alabilecek ilaç tedavileri olsa da psikoterapi seanslar覺 al覺nmas覺 gerekmektedir. Bu gibi durumlarla kar覺la覺ld覺覺nda öncelikle hiperaktivitenin doutan m覺 geldii, organik mi olduu tespit edilmesi önemlidir. Hiperaktivitenin nedeni ve kayna覺 saptanmal覺 ve ona uygun ekilde bir

 

 

 

 

Hiperaktivite nedir?

     Hiperaktif, doutan, organik ya da yapay hiperaktivite rahats覺zl覺覺 olan bireylere verilen isimdir. T覺bbi bir tabir olmasa da halk aras覺nda hiperaktivite tan覺s覺 alm覺 bireylere verilen k覺saltma isimdir. Hiperaktif ayn覺 zamanda halk aras覺nda yanl覺 anlamlarda da kullan覺lmaktad覺r.

Hiperaktif tabiri halk aras覺nda 覺mar覺k ya da kasti hareketli çocuklara da verilen isimdir. Fakat bu durum çocuklar aras覺nda simülatif ekilde kullan覺lmakta ve ne yaz覺kki bu durum aileler taraf覺ndan hiperaktivite rahats覺zl覺覺 olarak deerlendirilmekte ve baz覺 durumlarda övünç kayna覺 olarak bile görülmektedir.

Fakat bu tip durumlarda çocuun simültane davran覺lar覺nda art覺 olacak ve aile içerisindeki durumlar覺 manuple edebilmesi daha kolay olacakt覺r.

 

DEHB nedir?

       Bu tip bir rahats覺zl覺kta hiperaktivite ve dikkat eksiklii ayr覺 ayr覺 gözükebilecei gibi bir çocukta iki rahats覺zl覺kta birlikte görülebilmektedir. Bu duruma dehb denir. 

Fakat burada önemli olan dikkat eksikliinin nedeninin hiperaktviteden mi farkl覺 nedenlerden mi kaynakland覺覺n覺 tespit etmek ve buna uygun ekilde bir tedavi yöntemi salamak gereklidir.

 

 

 

 

 

 

 

Özel Örenme Güçlüü

Özel Örenme güçlüü çocuklarda doum öncesi, doum s覺ras覺 veya doum sonras覺 oluabilecek fizyolojik ya da nörolojik nedenlerden dolay覺 çocukta oluabilecek örenme yeteneindeki güçlüklerdir.

Özgül örenme güçlüünde örenme durumlar覺 bireyden bireye farkl覺l覺k göstermektedir. Bu tip rahats覺zl覺覺 ola bireylerde örenme yetenei s覺k覺nt覺l覺 olabilmekle birlikte baz覺 durumlarda bireyler örenme yeteneklerin daha uygun olduu alanlara yönelerek bu tip bir rahats覺zl覺覺 ödünleme çabas覺na girebilmektedirler. Özgül örenme güçlüü çocuklara yap覺labilecek zeka testleri ile ve psikolojik  tespitlerle ortaya ç覺kmakla birlikte bu rahats覺zl覺覺n tehisi için muhakkak bir uzman hekimden yard覺m al覺nmas覺 gerekmektedir.

Özgül örenme güçlüünün belirli bir tedavisi olmamakla birlikte bireylere psikolojik destekle birlikte özel eitim seanslar覺 ve çocua uygun ders çal覺ma teknikleri ve örenme stratejileri belirlenmesi, çocuun örenmesi ve akademik geliimi için yap覺lmas覺 zorunlu durumlard覺r.